GP III (Kapitulli 11, 12 dhe 28) Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale, 28 shkurt 2023

Më 28 shkurt 2023, Grupi i Punës III (Zhvillimi Rural dhe Mbrojtja e Konsumatorit) organizoi në kuadër të Konventës sesionin e radhës me fokus te sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale.

Continue reading “GP III (Kapitulli 11, 12 dhe 28) Sfidat e mbrojtjes së konsumatorit në raport me evoluimin e inteligjencës artificiale, 28 shkurt 2023”

GP I (Kapitulli 23): Ndikimi i legjislacionit të BE ndaj sistemit gjyqësor kombëtar, gjatë dhe pas anëtarësimit në BE, 21 shkurt 2023

Më 21 shkurt 2023 u mbajt në Tiranë sesioni i radhës për Grupin e Punës I me temë “Ndikimi i legjislacionit të BE ndaj sistemit gjyqësor kombëtar, gjatë dhe pas anëtarësimit në BE”. Ky u mbajt në sajë të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023 që zbatohet nga EMA dhe Slovak Foreign Policy Association (SFPA) me mbështetjen financiare nga SlovakAid. Grupi i Punës I, falë eksperiencës së ekspertëve, po shqyrton dhe diskuton tema në fushën e të drejtave themelore, luftës ndaj korrupsionit, reformës në drejtësi dhe procesit screening për Kapitullin 23. Aktiviteti u zhvillua në formantin hibrid, me pjesëmarrje fizike në mjediset e Shkollës së Avokatisë dhe online në platformën ZOOM. Continue reading “GP I (Kapitulli 23): Ndikimi i legjislacionit të BE ndaj sistemit gjyqësor kombëtar, gjatë dhe pas anëtarësimit në BE, 21 shkurt 2023”

GP II (Kapitulli 24): Lufta kundër krimit Kibernetik në Shqipëri – Sfidat e reja në kuadër të procesit të Integrimit, 08 shkurt 2023

Më 8 shkurt 2023 u mbajt në Tiranë, tryeza e diskutimit për Kapitullin 24, me temën “Lufta kundër krimit Kibernetik në Shqipëri – Sfidat e reja në kuadër të procesit të Integrimit”. Ky aktivitet u zhvillua nga Ministria e Brendshme dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga institucionet shtetërore si Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, dhe anëtarët e Tryezës për Kapitullin 24 të PPIE, nga shoqëria civile, universitetet dhe nga sektori privat.

Continue reading “GP II (Kapitulli 24): Lufta kundër krimit Kibernetik në Shqipëri – Sfidat e reja në kuadër të procesit të Integrimit, 08 shkurt 2023”

GP I (Kapitulli 23): E drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23, 22 dhjetor 2022

Më 22 dhjetor 2022 u mbajt në Tiranë sesioni i dytë për Grupin e Punës I “Gjyqësori dhe Të Drejtat Themelore”, me temën “E drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23”. Ky takim u mbajt në sajë të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian që zbatohet nga EMA dhe Slovak Foreign Policy Association (SFPA) me mbështetjen financiare nga SlovakAid. Continue reading “GP I (Kapitulli 23): E drejta e Pronës në kuadër të Kapitullit 23, 22 dhjetor 2022”

GP V (Kapitulli 3): Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE, 20 dhjetor 2022, Shkodër

Të martën më datë 20 dhjetor 2022, u zhvillua në Shkodër sesioni i tretë për Grupin e Punës V (Çështjet e Tregtisë dhe Ekonomisë) me temë “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”. Ky takim u mbajt në sajë të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian, që zbatohet nga EMA dhe Slovak Foreign Policy Association (SFPA) me mbështetjen financiare nga SlovakAid. EMA në bashkëpunim me Shoqatën e Grave Profesioniste Afariste e Zejtare të Shqipërisë (SHGPAZ) bëri bashkë sipërmarrës, ekspertë dhe anëtarë të OSHC -ve për të diskutuar më në detaje mbi sfidat kryesore që has sektori i shërbimeve jashtë Shqipërisë.

Continue reading “GP V (Kapitulli 3): Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE, 20 dhjetor 2022, Shkodër”

GP III (Kapitulli 11) Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve në bujqësinë organike 22 nëntor 2022, Vlorë

Më 22 nëntor, EMA në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association, me kontributin e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid zhvilloi në Vlorë sesionin e tretë të Grupit të Punës III. Ky aktivitet u mbajt në kuadër të Konventës 2021-2023 dhe u fokusua te modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale (Projekti pilot “Oazi Ekologjik i Butrintit”) dhe përdorimi i pesticideve në bujqësinë organike.

Continue reading “GP III (Kapitulli 11) Modelet e zhvillimit socio-ekonomik për zonat rurale dhe përdorimi i pesticideve në bujqësinë organike 22 nëntor 2022, Vlorë”

GP V (Kapitulli 1): Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake, 28 tetor 2022, Pogradec

Të premten më datë 28 tetor 2022, u zhvillua në Pogradec sesioni i dytë për Grupin e Punës V (Çështjet e Tregtisë dhe Ekonomisë) me temë “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (fokus në Kapitullin 1)”. Ky takim u mbajt në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian, që zbatohet nga EMA në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association (SFPA) dhe mbështetjen financiare nga SlovakAid.

Continue reading “GP V (Kapitulli 1): Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake, 28 tetor 2022, Pogradec”

GP III (Kapitulli 11): Bujqësia organike, 26 tetor 2022, Sarandë

Më 26 tetor 2022, Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association, me kontributin e Këshillit të Agrobiznesit në Shqipëri (KASH) dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organizuan në Sarandë sesionin e dytë të Grupit të Punës III (Zhvillimi Rural dhe Mbrojtja e Konsumatorit). Ky aktivitet u mbajt në kuadër të Konventës 2021-2023 dhe kishte në fokus Bujqësinë Organike.

Continue reading “GP III (Kapitulli 11): Bujqësia organike, 26 tetor 2022, Sarandë”

GP I (Kapitulli 23): “GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional”, 08 korrik 2022

Në datë 08 korrik 2022 u mbajt tryeza e diskutimit mbi  ligjin e mbrojtjen e të dhënave personale. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian, Tryeza për Kapitullin 23 dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023 organizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga institucionet shtetërore të linjës si Ministria e Drejtësisë, sektori i shoqërisë civile, dhe universitetet. Aktiviteti u zhvillua në formantin hibrid, me pjesëmarrje fizike në mjediset e Xheko Hotel Imperial dhe online në platformën ZOOM.

Continue reading “GP I (Kapitulli 23): “GDPR dhe zbatimi i saj – efektet në legjislacionin kombëtar dhe kuadrin institucional”, 08 korrik 2022”

GP II (Kapitulli 24): “Pastrimi i parave përmes veprave të artit dhe kërkesat e vendosura për Shqipërinë në luftën kundër krimit të organizuar”, 30 qershor 2022

Në datë 30 qershor 2022 u mbajt tryeza e diskutimit mbi pastrimin e parave përmes veprave të artit dhe kërkesat e vendosura për Shqipërinë në luftën kundër krimit të organizuar. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian, Tryeza për Kapitullin 24 dhe Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023 organizuar nga Ministria e Brendshme dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri.  Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga institucionet shtetërore të linjës si Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit përfaqësues të misioneve diplomatike, nga sektori i shoqërisë civile, dhe universitetet. Aktiviteti u zhvillua në formantin hibrid, me pjesëmarrje fizike në mjediset e Xheko Hotel Imperial dhe online në platformën ZOOM. Continue reading “GP II (Kapitulli 24): “Pastrimi i parave përmes veprave të artit dhe kërkesat e vendosura për Shqipërinë në luftën kundër krimit të organizuar”, 30 qershor 2022”