GP I, Sesioni 3: Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake, 18 qershor 2021

Në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021, Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Slovak Aid/Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë, organizuan më 18 qershor 2021 Sesionin 3 të GP I – Kapitulli 23. Sesioni u fokusua te  “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”. Continue reading “GP I, Sesioni 3: Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake, 18 qershor 2021”

GP IV, Sesioni 3: Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit , 25 Maj 2021

Më 25 maj 2021, u mbajt sesioni 3 i Grupit të Punës IV me temë: “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”. Ky aktivitet u zhvillua nga EMA dhe ADF në bashkëpunim me SFPA dhe me financimin e SlovakAid. Continue reading “GP IV, Sesioni 3: Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit , 25 Maj 2021”

GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid zhvilluan më 28 prill 2021 Sesionin 3 të Grupit të Punës III me temë “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat. Continue reading “GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021”

GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021

Më 21 prill 2021 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organizuan në kuadër të Konventës për Integrimin Europian sesionin 2 të Grupit të Punës III. Tema e këtij aktiviteti ishte: “Standardet e marketingut dhe prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian”.

Continue reading “GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021”

GP – Tregtia dhe çështjet ekonomike (Kapitulli 1,2,3,4 dhe 20)

Tregu i Vetëm e konsideron BE si një territor pa kufij të brendshëm ose barriera për lëvizjen e lirë të produkteve dhe shërbimeve. Një treg i vetëm stimulon konkurrencën dhe tregtinë, përmirëson eficiencën, rrit cilësinë dhe ndihmon në uljen e çmimeve. Tregu i vetëm europian është një nga arritjet më të mëdha të BE-së. Për ta bërë këtë treg funksional e të qëndrueshëm janë krijuar katër liritë e lëvizjes: e personave, produkteve, shërbimeve dhe kapitalit. Ky Grup Pune analizon dhe shqyrton këta katër kapituj: Kapitulli 1, 2, 3 dhe 4, si dhe Kapitullin 20 – Politikat Industriale dhe Ndërmarrjet.

Për tu bërë pjesë e këtij Grupi Pune ju ftojmë të plotësoni Formularin e Regjistrimit.

Konventa 2021 – 2023

Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet, kufizimet
dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE

pdfRekomandimet, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit kombëtar, Sesioni 4, “”Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 4 “Nisma për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor- arritjet,kufizimet dhe angazhimi i tyre në integrimin në BE”, 16 mars 2023

Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3), 20 dhjetor 2022, Shkodër

pdf Rekomandimet, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertit sllovak, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

pdfFtesa dhe Programi, Sesioni 3 “Barrierat në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe njohja e kualifikimeve profesionale me BE (Kapitulli 3)”, 20 dhjetor 2022

Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022, Pogradec

pdf Rekomandimet, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes kombëtare, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022 

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 2, “Standardet për prodhimin e ushqimit tradicional dhe artizanal – përvoja sllovake (Kapitulli 1)”, 28 tetor 2022

 

Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Rekomandime, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

Microsoft PowerPoint - Wikipedia Prezantimi i ekspertes sllovake – Valaskova, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022

pdf Ftesa dhe Programi, Sesioni 1, “Mjedisi i biznesit në Shqipëri – përditësimi i legjislacionit shqiptar dhe harmonizimi me Acquis e BE (Kapitulli 20)”, 17 qershor 2022 

Konventa 2019 – 2021

Microsoft PowerPoint - Wikipedia

Prezantim i Ekspertit Sllovak – Vlachynsky, Sesioni 1 “Lëvizja e Lirë e Mallrave – praktikat e zbatimit para dhe pas anëtarësimit në BE”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantim i ekspertit sllovak – Vlachynsky, Sesioni 2 “Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale – çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga eksperienca sllovake gjatë procesit të negociatave”, 22 korrik 2021

Microsoft PowerPoint - WikipediaPrezantimi i Ekspertes Sllovake, Sesioni 3 “E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar  shërbime – roli i aktorëve jo-shtetërorë në rregullat dhe procedurat e njohjes së kualifikimeve “, 22 korrik 2021

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1,2 dhe 3 “Eksperienca rajonale dhe praktikat më të mira për katër kapitujt e Acquis së BE: 1,3,20”, 22 korrik 2021

GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021

Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Asistencën Zyrtare për Zhvillim të Republikës së Sllovakisë kanë zhvilluar me 5 Shkurt 2021 konferencën virtuale me temë “Negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe eksperienca rajonale – Kapitulli 23 në fokus”. Ky aktivitet u realizua në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021. Aktiviteti u bashkë-moderua nga zëv/ministrja e Drejtësisë, znj. Adea Pirdeni dhe drejtori ekzekutiv i EMA, z. Gledis Gjipali.

Continue reading “GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021”

GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021

Më 18 janar 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe mbështetjen e SlovakAid, organizoi  në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021, Sesionin II të Grupit të Punës IV me fokus Kapitullin 22. Tema kryesore e aktivitetit ishte : “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”.

Continue reading “GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021”

GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020

Më 9 dhjetor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Kuvendi i Shqipërisë dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian (KKIE) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizoi Sesionin 1 të Grupit të Punës III me temë “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian”. Continue reading “GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020”

GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020

Më 16 nëntor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), dhe Ministria e Drejtësisë (MD) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizoi Sesionin 1 të Grupit të Punës I me temë  “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”.   Continue reading “GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020”