Na Kontaktoni

 
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA)
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3,
Ap.2/1, Tiranë

Tel: +355 4 6306280

Email: info@em-al.org

Web: www.em-al.org