Drejtësia, liria dhe siguria

drejtesia

Grupi i dytë i punës, falë  përvojave të ekspertëve, do të vlerësojë temat në fushën e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë, duke parashikuar një proces të mëtejshëm të reformave dhe integrimit në BE. Brenda Kapitullit 24, Fushat e mbuluara përfshijnë harmonizimin e së drejtës private ndërkombëtare, marrëveshjet e ekstradimit ndërmjet shteteve anëtare, politikat e kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm të kufirit, vizave, emigracioni dhe politikat e azilit dhe bashkëpunim policor dhe gjyqësor.

Informohuni me rekomandimet dhe konkluzionet e sesionit të parë të Grupit të Dytë të Punës:

Konventa 2019-2021:

pdfRekomandimet, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdf Prezantimi i Ekspertes sllovake – Petra Achbergerová, Sesioni 1″ , “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

pdfFtesa dhe Axhenda, Sesioni 1, “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare”, 28 shkurt 2020

Konventa 2014-2016:

pdfRekomandime, Sesioni 1 “Politikat e migracionit dhe azilit”, 18 qershor 2015

pdf Rekomandime, Sesioni 2 dhe 3 “Sfidat e Migrimit dhe Azilit në Shqipëri”, 11 prill 2016

pdf Rekomandime, Sesioni 4 “Krimi Kibernetik dhe Siguria Kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”, 24 maj 2016 

Grupet e punës