Aktivitet informues në Tiranë: Monitorimi i kapitujve 23, 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpërmjet këndvështrimit të shoqërisë civile.

Në kuadrin e projektit “Monitorimi i Kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpermjet këndvështrimit të Shoqërisë Civile”, mbështetur nga Fondacioni Konrad-Adenauer-Stiftung, nëpërmjet programit për sundimin e ligjit në Europën Jug-Lindore (RLP, SEE)Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi në Tiranë më 23 tetor 2017 aktivitetin informativ në të cilin ekspertët paraqitën raportet përkatëse të monitorimit.

Continue reading “Aktivitet informues në Tiranë: Monitorimi i kapitujve 23, 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpërmjet këndvështrimit të shoqërisë civile.”

Tryezë Diskutimi: Të Drejtat e të huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Fondacionin Pontis organizoi më 28 prill 2017 aktivitetin me fokus në “Të Drejtat e të Huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?“. Continue reading “Tryezë Diskutimi: Të Drejtat e të huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?”

Forum dhe Vizitë Studimore në Tiranë: “Ndërgjegjësim mjedisor: Diskutim praktik i zbatimit të ligjit të mjedisit për studentët e rinj”

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës Sllovake në Shqipëri, dhe pjesëmarrjen e zv. Ambasadorit Sllovak, z. Milan Selecký, në kuadër të Konventës për Integrimin Europian, zhvilloi në Tiranë më datë 20 prill 2017, një vizitë studimore ndjekur nga një forum diskutimi me fokus “Ndërgjegjësim mjedisor: Diskutim praktik i zbatimit të ligjit të mjedisit për studentët e rinj”.

Continue reading “Forum dhe Vizitë Studimore në Tiranë: “Ndërgjegjësim mjedisor: Diskutim praktik i zbatimit të ligjit të mjedisit për studentët e rinj””

Forum dhe Vizitë Studimore në Durrës: “Mbrojtja e Mjedisit: Respektimi i standardeve ndërkombëtare dhe menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave”

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës Sllovake në Shqipëri, dhe pjesëmarrjen e zv. Ambasadorit të Sllovak, z. Milan Selecký, në kuadër të Konventës për Integrimin Europian, zhvilloi më datë 30 mars 2017, një vizitë studimore ndjekur nga një forum diskutimi me fokus Mbrojtja e Mjedisit: Respektimi i standardeve ndërkombëtare dhe menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave.

Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Durrës, ku pjesëmarrësit dhe ekspertët u pritën nga drejtori i këtij impianti, z. Olsi Graceni dhe së bashku realizuan forumin diskutues dhe vizitën në impiant.

Continue reading “Forum dhe Vizitë Studimore në Durrës: “Mbrojtja e Mjedisit: Respektimi i standardeve ndërkombëtare dhe menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave””

Forum dhe Vizitë Studimore në Lushnje: “Mbrojtja e Konsumatorit-Siguria Ushqimore dhe Ndikimi në Mjedis nga Aktiviteti në Industrinë Ushqimore”

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën Sllovake në Shqipëri, në kuadër të Konventës për Integrimin Europian, zhvilloi më datë 16 mars 2017, një vizitë studimore ndjekur nga një forum diskutimi me fokus “Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Sigurinë Ushqimore”.

Continue reading “Forum dhe Vizitë Studimore në Lushnje: “Mbrojtja e Konsumatorit-Siguria Ushqimore dhe Ndikimi në Mjedis nga Aktiviteti në Industrinë Ushqimore””

Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit

Lëvizja Europiane në Shqipëri në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë për Inovacionin  dhe Administratën Publike organizoi më datë 24 maj 2016 sesionin e katërt të Grupit të Punës II me temë “Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”.

Continue reading “Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”