GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid zhvilluan më 28 prill 2021 Sesionin 3 të Grupit të Punës III me temë “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat. Continue reading “GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021″

GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021

Më 21 prill 2021 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organizuan në kuadër të Konventës për Integrimin Europian sesionin 2 të Grupit të Punës III. Tema e këtij aktiviteti ishte: “Standardet e marketingut dhe prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian”.

Continue reading “GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021″

GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021

Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Asistencën Zyrtare për Zhvillim të Republikës së Sllovakisë kanë zhvilluar me 5 Shkurt 2021 konferencën virtuale me temë “Negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe eksperienca rajonale – Kapitulli 23 në fokus”. Ky aktivitet u realizua në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021. Aktiviteti u bashkë-moderua nga zëv/ministrja e Drejtësisë, znj. Adea Pirdeni dhe drejtori ekzekutiv i EMA, z. Gledis Gjipali.

Continue reading “GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021″

GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021

Më 18 janar 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe mbështetjen e SlovakAid, organizoi  në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021, Sesionin II të Grupit të Punës IV me fokus Kapitullin 22. Tema kryesore e aktivitetit ishte : “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”.

Continue reading “GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021″

GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020

Më 9 dhjetor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Kuvendi i Shqipërisë dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian (KKIE) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizoi Sesionin 1 të Grupit të Punës III me temë “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian”. Continue reading “GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020″

GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020

Më 16 nëntor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), dhe Ministria e Drejtësisë (MD) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizoi Sesionin 1 të Grupit të Punës I me temë  “Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë”.   Continue reading “GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020″

GP IV, Sesioni 1: Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kap. 22 dhe menaxhimi i fondeve të BE, 23 tetor 2020

Më 23 tetor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (ADF) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021, organizoi Sesionin 1 të Grupit të Punës IV me fokus Kapitullin 22. Continue reading “GP IV, Sesioni 1: Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kap. 22 dhe menaxhimi i fondeve të BE, 23 tetor 2020″

GP II, Sesioni 1: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), 28 shkurt 2020

Më 28 Shkurt 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association  dhe Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e SlovakAid, organizoi Sesionin e I të Grupit të Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri, me temë “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin dhe përmbushjen e kritereve ndërkombëtare” në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021.

Continue reading “GP II, Sesioni 1: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), 28 shkurt 2020″

Aktivitet informues në Tiranë: Monitorimi i kapitujve 23, 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpërmjet këndvështrimit të shoqërisë civile.

Në kuadrin e projektit “Monitorimi i Kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpermjet këndvështrimit të Shoqërisë Civile”, mbështetur nga Fondacioni Konrad-Adenauer-Stiftung, nëpërmjet programit për sundimin e ligjit në Europën Jug-Lindore (RLP, SEE)Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi në Tiranë më 23 tetor 2017 aktivitetin informativ në të cilin ekspertët paraqitën raportet përkatëse të monitorimit.

Continue reading “Aktivitet informues në Tiranë: Monitorimi i kapitujve 23, 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpërmjet këndvështrimit të shoqërisë civile.”

Tryezë Diskutimi: Të Drejtat e të huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Fondacionin Pontis organizoi më 28 prill 2017 aktivitetin me fokus në “Të Drejtat e të Huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?“. Continue reading “Tryezë Diskutimi: Të Drejtat e të huajve në Shqipëri – Sa përputhet Legjislacioni Shqiptar me Acquis Europian dhe të Drejtën Ndërkombëtare?”