GP I, Sesioni 4: Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23, 29 qershor 2021

Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Slovak Aid/Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë, zhvilluan më 29 qershor 2021 konferencën virtuale me temë: “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”.

Continue reading “GP I, Sesioni 4: Takimet dypalëshe në kuadër të procesit “screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23, 29 qershor 2021″

GP III, Sesioni 5: Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021

Më 22 qershor 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organizuan sesionin e fundit të Grupit të Punës III – Zhvillimi Rural dhe Mbrojta e Konsumatorit.  Fokusi i këtij aktiviteti ishte te themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) si dhe praktikat më të mira nga Sllovakia.

Continue reading “GP III, Sesioni 5: Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021″

GP I, Sesioni 3: Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake, 18 qershor 2021

Në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021, Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Slovak Aid/Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë, organizuan më 18 qershor 2021 Sesionin 3 të GP I – Kapitulli 23. Sesioni u fokusua te  “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”. Continue reading “GP I, Sesioni 3: Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake, 18 qershor 2021″

GP III, Sesioni 4: “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021

U mbajt më 15 qershor 2021 sesioni 4 i Grupit të Punës III në kuadër të Konventës organizuar nga EMA, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me SFPA dhe me mbështetjen e SlovakAid. Aktiviteti u fokusua te skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës.

Continue reading “GP III, Sesioni 4: “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021″

GP IV, Sesioni 3: Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit , 25 Maj 2021

Më 25 maj 2021, u mbajt sesioni 3 i Grupit të Punës IV me temë: “Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit”. Ky aktivitet u zhvillua nga EMA dhe ADF në bashkëpunim me SFPA dhe me financimin e SlovakAid. Continue reading “GP IV, Sesioni 3: Trupat e ndërmjetëm dhe roli i tyre në zbatimin e programeve rajonale të zhvillimit , 25 Maj 2021″

GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid zhvilluan më 28 prill 2021 Sesionin 3 të Grupit të Punës III me temë “Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat. Continue reading “GP III, Sesioni 3: Politika e Përbashkët Bujqësore Europiane (CAP) – risitë dhe sfidat, 28 prill 2021″

GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021

Më 21 prill 2021 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organizuan në kuadër të Konventës për Integrimin Europian sesionin 2 të Grupit të Punës III. Tema e këtij aktiviteti ishte: “Standardet e marketingut dhe prodhimi organik – përditësimi i legjislacionit europian”.

Continue reading “GP III, Sesioni 2: Standardet e marketingut dhe Prodhimi organik- përditësimi i legjislacionit europian , 21 prill 2021″

GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021

Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Asistencën Zyrtare për Zhvillim të Republikës së Sllovakisë kanë zhvilluar me 5 Shkurt 2021 konferencën virtuale me temë “Negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe eksperienca rajonale – Kapitulli 23 në fokus”. Ky aktivitet u realizua në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021. Aktiviteti u bashkë-moderua nga zëv/ministrja e Drejtësisë, znj. Adea Pirdeni dhe drejtori ekzekutiv i EMA, z. Gledis Gjipali.

Continue reading “GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021″

GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021

Më 18 janar 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe mbështetjen e SlovakAid, organizoi  në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2019-2021, Sesionin II të Grupit të Punës IV me fokus Kapitullin 22. Tema kryesore e aktivitetit ishte : “Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE”.

Continue reading “GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021″