Forum dhe Vizitë Studimore: Mbrojtja e Konsumatorit-Siguria Ushqimore dhe Ndikimi në Mjedis nga Aktiviteti në Industrinë Ushqimore, 16 mars 2017

Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Ambasadën Sllovake në Shqipëri, në kuadër të Konventës për Integrimin Europian, zhvilloi më datë 16 mars 2017, një vizitë studimore ndjekur nga një forum diskutimi me fokus “Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Sigurinë Ushqimore”.

Continue reading “Forum dhe Vizitë Studimore: Mbrojtja e Konsumatorit-Siguria Ushqimore dhe Ndikimi në Mjedis nga Aktiviteti në Industrinë Ushqimore, 16 mars 2017″

Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit

Lëvizja Europiane në Shqipëri në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë për Inovacionin  dhe Administratën Publike organizoi më datë 24 maj 2016 sesionin e katërt të Grupit të Punës II me temë “Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”.

Continue reading “Krimi kibernetik dhe siguria kibernetike në Shqipëri: Sfidat e reja në kuadër të procesit të integrimit”

Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, realizoi më datë 21 dhjetor 2015 në Lushnjë, Sesionin e 4 të Grupit të Punës III, me temë ” Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural”.   Continue reading “Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural”

Ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e qëndrueshëm

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit, realizoi në Fier, më datë 16 nëntor 2015 Sesionin e 3 të Grupit të Punës IV me temë ”Ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e qëndrueshëm”. Continue reading “Ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e qëndrueshëm”

Ministria e Integrimit Europian konsulton Raportin e Komisionit Europian për Shqipërinë me shoqërinë civile

Ministria e Integrimit Europian, ka mbledhur në një tryezë të rrumbullakët përfaqësuesit e shoqërisë civile, me qëllim konsultimin e Raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë për vitin 2015. Ministrja Klajda Gjosha, së bashku me Zv. Ministrin, Gentian Elezi bënë një përmbledhje të rekomandimeve të Komisionit, duke kërkuar përfshirjen edhe më të madhe të shoqërisë civile si dhe kontributin e saj, si një prej aktorëve më kyç në procesin e integrimit. Continue reading “Ministria e Integrimit Europian konsulton Raportin e Komisionit Europian për Shqipërinë me shoqërinë civile”